www.infoportwine.com 
Bewaren of niet?
 
28/07/01. Gew. 07/09/02;01/11/03;06/12/03;03/01/07;15/03/08.

REGISTREREN VOOR NIEUWSBRIEF.

Alleen ongefilterd gebottelde Portsoorten zijn bedoeld om te bewaren. Dat zijn  de Vintage en Crusted, maar ook ongefilterd gebottelde (Ruby-)Reserva/Vintage Character (VC) en Late Bottled Vintage (LBV) (zie ook: Dossier/Soorten 1d).
Alle andere soorten worden eerst gestabiliseerd en gefilterd. Daardoor kunnen ze op fles niet meer verbeteren. Ze zijn op hun top en kunnen op z’n best op peil blijven, maar het risico bestaat dat ze minder worden. Daar verandert ook weinig aan als ze  wel met een gedreven kurk zijn afgesloten (zie hierna).
Daarom zijn bewaaradviezen van soms wel 10 of 20 jaar voor oude Tawny’s of Colheita's ook zo gevaarlijk. Je moet wel precies weten wat er met een partij allemaal is gebeurd en je moet over ideale bewaarcondities beschikken, maar dan nog is het een gok. Je zou op z’n minst een grote partij moeten hebben waarvan je regelmatig een fles proeft (roep even als we kunnen helpen). Maar het blijft riskant. Het IVDP - Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (voorheen IVP) - adviseert op zijn website deze wijnen ”in de eerste jaren na botteling” te drinken. Desondanks hebben Joăo Paulo Martins en James Suckling heel goede ervaringen beschreven met lang bewaarde Colheita's en Aged Tawny's (zie ook Dossier/Soorten 6a).

Een duidelijk hulpmiddel bij de vraag Bewaren of niet? is de kurk. Bewaarports hebben een lange gedreven kurk die alleen met een kurkentrekker kan worden verwijderd. Met zo’n kurk zijn ze ook geschikt om liggend te bewaren. Ports die zijn bedoeld om direct te drinken hebben een stopkurk. Dat is een korte kurk met een plastic hoed, die met de hand kan worden verwijderd. Flessen met een stopkurk zijn bedoeld om staand te bewaren.

De vraag hoe lang bewaarports kunnen of moeten worden opgelegd is niet eenduidig te beantwoorden. Het is goed te beseffen dat de ontwikkeling op fles minder sterk zal zijn naarmate de wijn langer op vat heeft gelegen (Vintage ca. 2-3 jr.; Crusted ca. 3jr. en LBV ca. 4-6 jr.).
Bovendien zijn bewaartijden sterk afhankelijk van het oogstjaar en de kwaliteit van de producent. Lang niet elke Vintage is geschikt om 20 jaar of langer te bewaren. Maar een te vroeg geopende Vintage kan nog helemaal ”gesloten” zijn en zelfs minder geur en smaak hebben dan een eenvoudige Ruby (overweeg dan dubbel decanteren, zie Dossier/Serveren ... 3). Het is absoluut nodig dat je je uitgebreid informeert over de meningen van verschillende waarnemers en niet alleen op het advies van wijnhandelaren af gaat.  
Tenslotte is de bewaargeschiedenis van een fles een erg belangrijke factor. Er zijn voorbeelden van wijnen die heel koel waren opgeslagen en gedurende 40 jaar nooit vervoerd waren die niet ouder dan vijf jaar leken. En van andere die over de wereld zwierven en veel te vroeg over hun top waren.

Zodra flessen zijn geopend is Port beperkt houdbaar. Jonge Tawny en gefilterd gebottelde Ruby, (Ruby-)Reserva en LBV blijven altijd wel 3 of 4 weken goed. Ze kunnen worden afgesloten met hun oorspronkelijke stopkurk. Vaak wordt jonge Port zachter als hij na de eerste glazen een paar dagen wordt weggezet.
Bij Tawny met leeftijdsaanduiding en Colheita is het risico van achteruitgang minder, omdat deze wijnen tijdens de vatlagering ook contact met zuurstof hebben. Soms lees je over een houdbaarheid van maanden.
Ongefilterd gebottelde Port, en dan met name een oudere Vintage, kan de volgende dag sterk achteruit gegaan blijken.

Wij gaan er vanuit dat de beste wijnen op de dag van opening opgedronken moeten worden. Waarom zou je met zoiets kostbaars ook maar enig risico nemen? Bovendien zo’n probleem kan dat toch niet zijn? Of ken je het verschijnsel niet dat naarmate Port beter is de flessen almaar kleiner lijken?
Professionals van producenten, handelaren en restaurants maken hiervan echter vaak geen probleem. Maar die hebben meestal een voorraad en pakken zo nodig simpel een andere fles. En dat is voor iedereen thuis niet altijd mogelijk. Dus blijf voorzichtig.

Copyright © 2001-2011 infoportwine
Alle rechten voorbehouden.